redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  


Zadní strana obálky

      

Číslo 2/2023 vychází 13. června 2023

Zakoupit číslo je možné v e-shopu (i ve formátu PDF).

Téma: Co přišlo po hnutí Nového věku?

Editorial
Konec, nebo úsvit Nového věku? (Zuzana Marie Kostićová)

Kde je opravdu láska: Kam se posouvá kontrakulturnost nového monastického hnutí (Barbora Spalová)

Zahraničí
Zápas o justici v Izraeli: Náboženství v pozadí politického boje (Petr Sláma)

Téma
New Age, „ezo“, alternativní spiritualita: Koncept a dynamika vývoje jednoho hnutí (Zuzana Marie Kostićová)
„Spiritualita“ jako globální náboženství: Několik mayských příkladů současné tendence ke globalizaci náboženství (Jan Kapusta)
„Necírkevní“ neznamená „nenáboženská“: Učení a instituce alternativní spirituality (Zuzana Marie Kostićová)
New Age, „ezo“, alternativní spiritualita: Problém terminologie (Zuzana Marie Kostićová)
Praxe alternativní spirituality: Náboženství není (jen) víra. Stejně důležitá může být praxe, rozmanitost a autenticita (Helena Dyndová)
„Sdílím s vámi svoji cestu“: Influencerství a wellness spiritualita v online komunitách (Marie Heřmanová)
Vítejte v antropocénu! Koncept, který oslovuje (a snad i vysvětluje) alternativní spiritualitu (Eliška Fulínová)
Fenomén starseeds: Jeden z nových směrů alternativní spirituality (Matěj Čihák)
Eko-spiritualita: Prolínání environmentalismu a alternativní spirituality (Marta Kolářová)
Andělská meditace o sebelásce: Na návštěvě u duchovní učitelky Hanky Takácsové Kubátové (Josef Křížek)

Rozhovor
Slovu „duchovno“ se snažím vyhýbat: Rozhovor s lektorem osobního rozvoje Miroslavem Kašparem (Andrea Beláňová)

Recenze
Církevní dějiny nikoli z konfesního hlediska: Drahomír Suchánek, Václav Drška, Církevní dějiny: Novověk. Praha: Grada Publishing 2023 (Jaroslav Hrdlička)
Dívat se na muslimy s úctou: Lukáš de la Vega Nosek, Ecclesia cum aestimatione quoque Muslimos respicit. Praha: Luboš Marek pro Husitskou teologickou fakultu UK 2023 (Zdeněk Vojtíšek)

TOPlist