redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadní strana obálky

      

Číslo 1/2020 vychází 18. března 2020

Téma: EKONOMIE NÁBOŽENSTVÍ

Editorial
Ekonomie náboženství, ekonomika a náboženství (Zdeněk Vojtíšek)

Mimo téma
Holismus jako filosofie a náboženství: Současná alternativní spiritualita a její světonázorové základy (Zuzana M. Kostićová)
Antropologie náboženství: Náboženství jako objekt antropologického výzkumu (Marek Halbich)

Téma
Náboženství pohledem ekonomie: Stručně o tématech, metodách, cílech a přínosu oboru ekonomie náboženství (Pavol Minárik)
Náboženství a ekonomika v dialogu: Náboženství a ekonomika se vzájemně ovlivňují a mají společné rysy (Helena Dyndová)
Za spravedlivou společnost: Islámské bankovnictví není zdaleka jen záležitostí muslimů (Lukáš Nosek)
Ži dlho a prosperuj! Evanjelium prosperity ako fenomén súčasného kresťanstva (Pavol Bargár)
Myšlením k úspěchu: Multi-level marketing jako (kvazi)religiózní systém (Václav Křivanec)
Vánoce, které neexistují: Vánoce jako vynalezená tradice: rodinná láska, národ, nákupy (Hynek Bečka)
Čeští katolíci a jejich majetek: Ekonomika katolické církve v Česku, nauka a praxe (Ivan O. Štampach)

Rozhovor s Tomášem Sedláčkem: Ekonomie jako duchovní disciplína (Pavel Hošek)

Události
Křesťané vietnamského původu jsou v misii v Česku úspěšní (Zdeněk Vojtíšek)
Izraelem hýbe další kauza z prostředí ultraortodoxních Židů (Tomáš Novotný)

Rejstřík

Reflexe
Bohoslužba pro zvířata: Reflexe tématu „Náboženství a zvířata“ v Dingiru 4/2018 (Darina Bártová)

Recenze
Odrazový můstek pro obor ekonomie náboženství: Pavol Minárik, Ekonomie náboženství a náboženství v postkomunistické Evropě, Brno: Masarykova univerzita 2018, 158 s. (Martin Klapetek)
Proměna náboženského prostoru Latinské Ameriky: R. Andrew Chesnut, Competitive Spirits. Latin America‘s New Religious Eco­no­my, Oxford University Press, 2003 (Tereza Halasová)
Barnes: Kapitalizmus vyžaduje vykúpenie: Kenneth J. Barnes, Redeeming Capitalism, Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2018 (Pavol Bargár)
McMindfulness: Buduj mindfulness, posílíš kapitalismus: Ronald E. Purser, McMindfulness: How Mindfulness Became the New Capitalist Spirituality, New York: Repeater Books, 2019 (Helena Dyndová)

Čtení
Jsem guruem bohatých (Bhagván Šrí Radžníš – Osho)

TOPlist