redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadní strana obálky

      

Číslo 4 / 2016 vychází 19. prosince 2016

Téma: POPULÁRNÍ KULTURA A NÁBOŽENSTVÍ

Editorial
Populární kultura a náboženství
(Jitka Schlichtsová)

Mimo téma
Všeobecné mnišství: Proměny monastického ideálu v luterském prostředí (Jaroslav Vokoun)

Zahraničí
Čisté srdce v podezření: Zásah proti judaistickému náboženskému hnutí Lev Tahor (Zdeněk Vojtíšek)

Z domova
Opilí pránou: Jak se dýchá českým breathariánům (Martin Ořešník)

Téma
Není náboženství jako náboženství: Religiozita a spiritualita v kontextu populární kultury (Zuzana M. Kostićová)
Únik z reality, nebo do ní? Fantazie a příběh podle Tolkiena a Lewise (Matěj Hájek)
Náboženství a komiksy: Podoby post-sekulární spirituality v komiksech (Jan Hron)
Fenomén „Body suspension“ (Tereza Adámková)
Apple jako náboženská společnost: Mesianismus Stevea Jobse a religiózní prvky v americké firmě (Jiří B. Kothera)
Mytologie v současném umění (Pavel Pata)
Návraty oživlých mrtvol: Zombie v populární kultuře (Lenka Philippová)
Náboženské podhoubí: Rozhovor s Vilmou Kadlečkovou o její knižní sérii Mycelium (Jitka Schlichtsová a Zuzana M. Kostićová)

Info-servis

Události
Vladimír Sáňka zproštěn obvinění (Ruth J. Weiniger)
Soud o závoj ve škole (Ruth J. Weiniger)
Český Alláh (Ruth J. Weiniger)
Český křesťan mezi pronásledovanými v Súdánu (Zdeněk Vojtíšek)

Recenze
Náboženství v maskách fanatismu: Antonín Tesař a Jiří Tesař: Tisíc masek, Zásmuky: Kobuta 2016 (Zuzana M. Kostićová)
Česká islamofobie: Miroslav Mareš a kol.: Ne islámu! Protiislámská politika v České republice, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2015 (Miloš Mendel)
Stále znepokojivý host: C. V. Pospíšil et al.: Křesťan a islám, Nová Ves pod Pleší: Hesperion, 2016; Pavel Hošek: Islám jako výzva pro křesťany, Praha: Návrat domů, 2016 (Jan Sušer)

Reflexe
Lepším knězem díky zenu: indický jezuita a zenový mistr Ama Samy v reflexi témat Dingiru „Klášterní život“ a „Zenový buddhismus“ (Vladimír Kočandrle)

Dopisy
Islám mezi abrahámovskými náboženstvími (Josef Potoček)

Čtení: V chrámu lidských obětí (Vilma Kadlečková)

TOPlist