redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadn strana oblky

      

slo 3 / 2015 vychz 21. z 2015

Tma: NBOENSTV KYBERPROSTORU

Editorial (Libue Martnkov)

Mimo tma
Homosexualita v nboenstvch svta: V pevldajc sti historie homosexualitu hlavn duchovn tradice svta neschvalovaly (Tom Blek)
Nov nebe na zemi: Korejsk nov nboensk hnut Sinchondi expanduje (Zdenk Vojtek)

Z domova
Crkev Boha Otce a bohyn Matky: Report z prask mise Bo crkve (Helena Exnerov)
Nboenstv na Prague Pride: O monoteistickch nboenstvch bylo letos na festivalu slyet (Ruth J. Weiniger)

Zahrani
Digitlna viera: Kopyacting ako bohosluba (Lucia Grekov)

Tma
Nov a sociln mdia: Zkladn vymezen pojm (Josef lerka) lnek nen obsaen v titnm asopise!
Lara Croft a hledn skrytch pravd: Hyperrealita, transmediln svty a esoterismus (Zuzana Marie Kostiov)
Rituly a vra hr online her: Mytick svt, kyberatlet, Je nhodnch sel a hern peklo (Ondej Hrabec)
Zrkadlenie poriadku a chaosu: Nboensk motvy v potaovej hre Starcraft (Robert Michali)
svit kybernetickho nadlovka: Transhumanismus jako mileniln hnut (Zuzana Marie Kostiov)
Vd online: Podoby haitskho vd v kyberprostoru (Lenka Philippov)

Rozhovor
Meme trochu fabulovat: Rozhovor s Danielem Vvrou, scnristou potaovch her (Jitka Schlichtsov a Zuzana Marie Kostiov)

Info-servis

Udlosti
Openfest 2015: multikulturn festival s kesanskm poselstvm (Tereza Halasov)
Mezinboensk dialog v dob socilnch mdi (Josef Bartoek)
Pape vyzval ke spoluprci crkv (Jana Vondrov)
Spoleenstv Jaroslava Dobee v obran svho mistra (Zdenk Vojtek)

Recenze
Objevn o nboenstv v kyberprostoru (Ivan O. tampach)
Prvn odborn prce o salafismu (Bronislav Ostansk)
Nov periodikum o spiritualit (Ivan O. tampach)
Maart id v dob oa (Vojtch Tutr)

Esej
Iluze dialogu: Intuitivn esej o jazyku kreacionismu (Ji Pikula)

ten
Kyberprostor

TOPlist