redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadní strana obálky

      

Číslo 3 / 2014 vyšlo 15. září 2014

Téma: NÁBOŽENSTVÍ PŘI ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Editorial: Aktérem sváru, nebo činitelem smíření? (Ivan O. Štampach)
Korán a tradice podle Šaltúta: Interpretace Mahmúda Šaltúta představuje islám jako pokojné a tolerantní náboženství (Jan Kondrys)
Dialog mnišských spiritualit: Mnišský mezináboženský dialog – sdílení spiritualit v praxi (Jiří C. Klimeš)

Z domova
Sestry věčné radosti: Významné parodické náboženství vstoupilo na českou scénu (Ruth J. Weiniger)

Zahraničí
Chrám rádu Jedi: Nová doba prináša nové náboženstvá (Pavol Kosnáč)

Téma
Jako krotit divokého slona: Možnosti uplatnění meditačních technik při řešení mezilidských konfliktů (Pavel N. Dušek)
Púrím a sublimácia hnevu: Od nebezpečného potenciálu k modelu zvládania agresivity (Deborah Weissmanová)
Kvakeři a pacifismus: Náboženská společnost Přátel uplatňuje a šíří ideu nenásilí (Ella Youngová)
Křesťanské svědectví o pokoji: Mennonitský teolog John Howard Yoder rozvinul pacifistické dědictví křtěnců (Petr Macek)
Muž, který žije pro mír: Thich Nhat Hanh očima jeho dlouholeté žačky v Plum Village (Chan An Dia – Sofi I. Prokopová) - nezkrácená verze článku

Rozhovor s Karlem Flossem: Náboženství mají pokojný potenciál (Pavel Hošek)

Info-servis

Události
Dvanáct kmenů: ani po roce nic rozhodnuto (Zdeněk Vojtíšek)
Pozdrav slunci a svatému Václavu (Eva Mašková)

Recenze
Mezináboženské vztahy, tentokrát z hlediska jednoho náboženství: Denisa Červenková - Náboženství jako teologický fenomén (Ivan O. Štampach)
Monografia o kontroverznej cirkvi: Monika Kubatková - Scientologická cirkev u nás a vo svete (Lucia Grešková)
O smrti a umírání sociologicky: Olga Nešporová - O smrti a pohřbívání (Ruth J. Weiniger)

Reflexe
Jak překonat zklamání: Reflexe k tématu Když zklame předpověď v Dingiru 2/2014 (Vladimír Smékal)

Dopisy

Čtení
Vše je propojeno (z dalajlamova projevu při přebírání Nobelovy ceny míru)

TOPlist