redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadní strana obálky

      

2 / 2009

Téma: Atheismus

Plný text čísla

Obsah:
Editorial (Ivan O. Štampach)
Nadpřirozeně plánované rodičovství (Lukáš Štursa)
    Z domova
Čeští muslimové v mezináboženském dialogu (Vít Machálek)
    Zahraničí
Zákon proti sektám ve Francii (Zdeněk Vojtíšek)
    Téma
Typologie atheismu (Ivan O. Štampach)
Bůh je mrtev! (Pavel Hošek)
Náboženství prizmatem vědeckého atheismu (Tomáš Bubík)
O Volné myšlence a CČS(H) (Jaroslav Hrdlička)
Marx, Bondy, Žižek (Jan Sušer)
Rozhovor s Otakarem A. Fundou
K poznání hodnoty života není třeba náboženství (Zdeněk Vojtíšek)
Rozhovor s Jiřím Heřtem
Náboženství nepotřebuje každý (Zdeněk Vojtíšek)
    Události
Ideální org Scientologické církve v Malmö (Petr Velechovský)
Stíhání Parsifala a jeho partnerky zastaveno (Zdeněk Vojtíšek)
Návštěva Benedikta XVI. v Izraeli (Daniel Herman)
Scientologická škola v Brně (Zdeněk Vojtíšek)
    Recenze
Nový duchovně zaměřený časopis (Ivan O. Štampach)
Haré Kršna jako hnutí a jako tvrdá instituce (Ivan O. Štampach)
Repetitórium z religionistiky (Martin Dojčar)
    Práce studentů
Zeitgeist (Anna Marie Dostálová)
    Dopisy

TOPlist