redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadn strana oblky

      

slo 4/2018 vychz 17. prosince 2018

Tma: NBOENSTV A ZVATA

Editorial
Dingir pln zvat (Zdenk Vojtek)

Mimo tma
Nboensk ivot zvat: Mon, e ani urit typ spirituality nen pouze lidskou zleitost (Roman Figura)

Zahrani
Al-Dabirho kritika tradice: Kritika tradice jako kulturn diagnza (Zora Hesov)
Smysl suicidi v Jonestownu: O trgedii jsou znma snad vechna fakta; zbv ji jet pochopit (Zdenk Vojtek)

Z domova
Pronsledovni, ale neznieni: Druh st djin bah? spoleenstv v esku ped rokem 1989 (Karel Tesa)

Tma
Buddhismus a zvata: Vztah buddhist ke zvatm je jin ne v abrahmovskch tradicch (Jakub Kocurek)
Ohavnosti knihy Leviticus: Teorie jdelnch omezen Mary Douglasov (Barbara Oudov Holctov)
Jak von dmoni: ichov kontakty se zvecmi dmony supai v Amazonii (Luk Senft)
Krva jako matka i zbra: Krva jako uctvan zve a jako politick symbol (Zuzana Hyhlkov)
Muslimov a psovit elmy: Vztah muslim ke psm je ambivalentn, i kdy odpor pevld (Milo Mendel)
Hadi: bze i cta: Vskyt had v rznch kulturnch a nboenskch okruzch (Daniel Jablonski, Jakub Admek)
Ve vech tlech stejn dva: Dinistick tulky pro zvata (Josef Bartoek)

Rozhovor
Rozhovor s Vrou Erinti Hamtilovou o zvatech a amanismu: Zvata jsou osobnosti (Helena Exnerov)

Info-servis

Udlosti

Reflexe
Tba po pevnej modernite: K tmatu Nboensk komunity v Dingiru 2/2018 (Pavol Bargr)

Recenze
Nadje pro trpc stvoen: Eugen Drewermann: O nesmrtelnosti zvat, Koice: Timotej 1998 (Pavel Hoek)
O novou dstojnost stvoen: Andrew Linzey: Teologie zvat, Praha: Triton, 2018, 304 s. (Jan Suer)
Dv kritick knihy o scientologii v eskch pekladech: Jenna Miscavige Hillov (spolu s Lisou Pulitzerovou): K neve. Mj tajn ivot uvnit Scientologick crkve a dramatick tk, Aktuell, Bratislava 2016, 392 strany, a Lawrence Wright: Vra ve vru. Scientologie, Hollywood, vzen vry, Talpress, Praha 2016, 504 stran (Zdenk Vojtek)

ten
Desatero pikzn ve svt zvat (Ernst Thompson Seton)

TOPlist