redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadní strana obálky

      

Číslo 1/2018 vychází 19. března 2018

Téma: SPIRITUALITA INDIÁNŮ

Editorial
Indiáni v Dingiru (Zuzana M. Kostićová)

Mimo téma
Regionální diferenciace náboženství v Česku: Po roce 1989 se náboženská situace vyvíjí v různých českých regionech různě (Tomáš Havlíček a Kamila Klingorová)
Nový spor o smysl českých dějin: Výklad náboženských tradic české kultury opět v pohybu (Pavel Hošek)

Zahraničí
Blesk zazářil na východě: Církev všemohoucího boha zápasí, trpí i expanduje (Zdeněk Vojtíšek)

Z domova
Hermetismus je komplexní cesta: Rozhovor s velmistrem nové hermetické lóže Tabrisem (Kateřina Hlaváčová)

Téma
Indiánské kultury v zrcadle Západu: Utopické, dystopické i spirituální obrazy nativních obyvatel ameriky (Zuzana Marie Kostićová)
Mayská spiritualita: Náboženství současných Mayů mezi tradicí a modernitou (Jan Kapusta)
Duchovní tradice And: Přírodní duchovní tradice peruánských indiánů (Olga Vilímková)
Vizionáři, snivci a proroci Severní Ameriky: Dějiny a současnost indiánské profetie (Jiří Hoblík)
Náboženství v Novém světě: Střet křesťanství a domorodých tradic (Marek Halbich)

Rozhovor
Nelítostný a moudrý svět pralesů: rozhovor s Mnislavem Zeleným – Atapanou (Zuzana M. Kostićová)

Info-servis

Rejstřík 20. ročníku

Recenze
Atlas náboženství Česka (Tomáš Havlíček, Kamila Klingorová, Jakub Lysák et al., Praha: Karolinum, 2017 (Jan Sušer)
Zdecimované náboženské společenství (Karel Černý: Jezídové, komunita na útěku, Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2016 (Vojtěch Tutr)

Čtení
Sasacusův skalp (Z knihy Miloslava Stingla Indiáni na válečné stezce, Brno: Jota 2013)

TOPlist