redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadní strana obálky

      

Číslo 4/2017 vychází 19. prosince 2017

Téma: DVACET LET ČASOPISU DINGIR

Editorial
Na konci 20. ročníku (Zdeněk Vojtíšek)

Mimo téma
Pojem „spiritualita“ a jeho ideová zátěž: Hnutí nového věku jako výzva pro teoretickou religionistiku (Zuzana M. Kostićová)

Zahraničí
Zapomínaní muslimové Balkánu: Čtyři staletí života muslimů na Balkáně poskytují zkušenosti, které mohou obohatit zbytek Evropy (Zora Hesová)

Z domova
Oživení vietnamského buddhismu v Česku: Před deseti lety vznikl první z českých chrámů mahájánového buddhismu (Zdeněk Vojtíšek)

Téma
Dramatické posuny na náboženské scéně: Náboženství se v české společnosti po roce 1989 rychle mění (Ivan O. Štampach)
Etablované církve v české společnosti: České církve stojí před dilematem „východní“, či „západní cesty“ (Zdeněk R. Nešpor)
Prostor pro spiritualitu: Sakrální prostory v objektech péče vypovídají o české společnosti (Vladimír Šiler)
Fenomén post-evanjelikalismu: Prípad pražského evanjelického spoločenstva Ta Cesta (Pavol Bargár)
Náboženstvo, štát a slovenská spoločnosť: Slovenská spoločnosť sa zdá byť nemenná vo svojej nechuti ku zmene (Lucia Grešková)

Rozhovor
Lidé jsou velmi ovlivnitelní: rozhovor s výstupovým poradcem Stevenem Hassanem (Claire Klingenberg a Zdeněk Vojtíšek)

Info-servis

Události
Maronitský patriarcha v Saúdské Arábii (Ruth J. Weiniger)
Poslední dozvuky rozkolu ve společenství Avenna (Zdeněk Vojtíšek)
Oslavy 200. výročí narození Bahá’u’lláha (Zdeněk Vojtíšek)

Recenze
Divadlo věčné moudrosti: Vladimír Karpenko, Ivo Purš, Martin Žemla: Divadlo věčné Moudrosti a teosofická alchymie Heinricha Khunratha, Praha: Trigon, 2017 (Ivan O. Štampach)
Vydatný souhrn zpráv o islámu u nás: Daniel Topinka (ed.): Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti, Brno: Barrister & Principal, 2016, 472 s. (Jan Sušer)
Islámský stát: Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský (eds.): Islámský stát. Blízký východ na konci časů, Praha: Academia, 2016 (Pavel Hošek)

Práce studentů
Čas jako nepřítel: Nesplněné předpovědi se dotýkaly i českých svědků Jehovových (Stanislav Hodouš)

Reflexe
Jádra Buddhismu Diamantové cesty: Veřejné i osobní prostory a místa českých buddhistů Diamantové cesty (Gustav Novotný)

Čtení
Divákem i hercem na postmoderní scéně (Vladimír Šiler)

TOPlist