Rozhovor s marcelou a janem paloučkovými

My nic, my hledači

MARTINA DVOŘÁKOVÁ

Marcela a Jan Paloučkovi, aktivní stoupenci Hnutí Grálu, provozují léčitelskou praxi v selském stavení nedaleko Českých Budějovic. Část jejich domu je majetkem Nadace Hnutí Grálu a vbrzku zde bude dokončen Stánek světla - místnost určená k pobožnostem tohoto hnutí. Jméno Paloučkových se před nedávnem začalo objevovat v souvislosti s Dušanem Kohoutkem, který se pod vlivem knihy "Ve světle Pravdy" považuje za mesiáše. Kohoutek se s manžekou Zuzanou a bratrem Ivanem zabednili v domku v Kunraticích u Frýdlantu, čelí útokům mimozemšťanů a očekávájí konec světa.

Jak jste se seznámili s Dušanem Kohoutkem? Jste to prý právě vy, kdo ho utvrzuje v názorech o blížící se apokalypse, o příchodu mesiáše a o posledním soudu.

Asi před šesti lety k nám přišel jako pacient kvůli fyzickým problémům. Už tehdy měl svérázné názory a naznačoval, že je středem útoků ze strany lidí, mezi nimiž se pohybuje. Také tvrdil, že ho ohrožují jakési útvary, ale my jsme mu říkali, že si tyto útvary kolem sebe vytváří vlastními myšlenkami, a tudíž je to jeho záležitost. Jeho chování by se lékařsky dalo označit asi jako paranoia.

V té době také začínal číst Poselství Grálu a informace, které takto získával, si ve své hlavě začal zpracovávat chorobně. Po několika setkáních jsme mu doporučili, aby navštívil spíše psychologa či psychiatra.

Takže "posedlost" ufony jste mu nenaordinovali vy?

Ne. Máme zkušenosti s lidmi, kteří se věnovali třeba černé magii, a jsou to jedinci, kteří se stávají oběťmi různých útoků, trpí halucinacemi a ztrácejí schopnost rozlišovat mezi skutečností a fantazií. Navíc Kohoutek byl v poslední době ovlivněn i knihami a pořady o Nostradamovi a možná také zvěstmi o Aštarových flotilách.

A konec světa?

Pan Kohoutek se často snažil na toto téma zavádět hovor, ale my jsme mu vždy prezentovali jen náš názor - tuto událost vnímáme jako z historického hlediska nutný zásadní zlom ve vývoji lidstva... Je to proces, který trvá desítky let a zahrnuje události přírodní i společenské...

Co tento proces znamená?

Soudobá společnost je založena na materiálních hodnotách a my jsme přesvědčeni, že ti, kteří přijdou po nás, budou muset změnit své myšlení a fungovat především na hodnotách duchovních.

Dušan Kohoutek tvrdí, že si Zuzanu vzal za ženu díky vašemu doporučení, protože bez ní nemůže zvládnout své poslání, které na zemi má...

Zuzanu jsme viděli jednou na přednášce a krátce jsme s ní mluvili o jejím zdravotním stavu. Když se ptala, zda má jít do rodiny pana Kohoutka, radili jsme jí, že je ještě mladá a měla by si nejdříve ujasnit svůj smysl života. Nikdy jsme jí nenaznačili, že by se za Dušana Kohoutka měla provdat. Je to však slabá osobnost, kterou pan Kohoutek manipuluje.

Znáte pojem Hvězda Syna člověka, která prý směřuje k zemi a je důkazem, že apokalypsa se blíží?

Hvězda Syna člověka se objevuje i v učení a přednáškách Abd-ru-shina, ale v jiných souvislostech, než si představuje pan Kohoutek. Zjednodušeně řečeno, je to hvězda charakterem podobná hvězdě betlémské. Její přílet samozřejmě bude mít vliv na dění na Zemi, stejně jako na vše kolem nás mají vliv i ostatní kosmická tělesa. Záleží na tom, v jakém stavu bude v daný okamžik lidstvo a jeho duchovní úroveň. Podle toho bude záření Hvězdy Syna člověka působit.

Ještě v lednu, kdy jsem s panem Kohoutkem a paní Zuzanou mluvila, to vypadalo, že jste v pravidelném kontaktu.

To je nesmysl. Vídávali jsme se tak jednou, dvakrát do roka, někdy též navštěvoval naše přednášky a pokoušel se vmísit mezi stoupence Hnutí Grálu. Toť vše.

Vy sami jste významnými představiteli Hnutí Grálu v České republice. Jak u nás tato organizace funguje?

Nejsme organizace, ale neformální sdružení lidí, které nemá právní subjektivitu. Neexistuje členství, můžete být stoupencem Hnutí Grálu, to znamená, že jste projevila přání navázat kontakt s podobně smýšlejícími lidmi a Hnutí Grálu vám tento kontakt zprostředkuje. Jsme něco jako zprostředkovatelská služba pro ty, kteří hledají Pravdu.

Jistě ale existuje nějaká hierarchie, systém, podle něhož se stoupenci řídí.

Hnutí Grálu nevydává žádné závazné pokyny ani směrnice, kterými by se eventuální členové museli řídit, ale pouze doporučení.

V Hnutí Grálu existuje skupina aktivních lidí, kteří organizují přednášky, setkání a podobně. Scházíme se v Kruzích Grálu, v jejichž čele stojí vedoucí, zemským vedoucím je pak ing. Artur Zatloukal. V čele mezinárodního Hnutí Grálu je Herbert Vollmann a dvanáct učedníků. V Čechách jsme založili Nadaci Hnutí Grálu, která slouží k šíření učení, ale také k hrazení některých výdajů na udržování centra Hnutí grálu - osady Vomperberg.

Mohla bych Vomperberg navštívit?

Osada Grálu je volně přístupná veřejnosti, nedostupná běžným návštěvníkům jsou jen místa, kde se konají pobožnosti.

Proč to utajení? Katolická církev mi také nezakazuje chodit do kostela, i když nejsem pokřtěna.

Nechceme nic utajovat. Avšak tato místa slouží k určitým účelům a mají jistou atmosféru. Když tam vstoupí například člověk s negativními myšlenkami, zůstane tam po něm negativní energie, která pak může ostatní pravidelné návštěníky rušit od jejich koncentrace na vnitřní, duchovní věci. Prostě se snažíme tato místa zachovat čistá.

Takže já bych tam vstoupit nesměla?

Zřejmě ne. Lidé, kteří žijí opravdu podle Abd-ru-shina a zúčasťnují se pravidelně pobožností, jsou citliví a vnímaví. Přítomnost negativní energie, myšlenek či pocitů by jim mohla vadit.

Jak poznáte, kdo je pravověrný stoupenec Hnutí Grálu a kdo si ho vykládá po svém? Tak tomu je třeba v případě pana Kohoutka, ale tak to dělal i Jan Dvorský, který se díky Abd-ru-shinově knize prohlásil za mesiáše.

Nemáme možnost nikomu přikázat, aby tak nečinil. I dnes je v rámci Hnutí Grálu skupina lidí, kteří Abd-ru-shinovy myšlenky nejdříve pochopili tak jako my, ale poté se učení zpronevěřili. Ti si zakládají své vlastní skupiny, vytvořili si svůj osobitý výklad knihy "Ve světle Pravdy", který spočívá mimo jiné i v tom, že se považují za mimořádné inkarnace...

Jak tedy člověk pozná, kdo Abd-ru-shina a jeho poselství pochopil správně?

Každý si knihu "Ve světle Pravdy" může prostudovat a učinit si vlastní názor. A každý má také možnost pozorovat lidi, kteří podle Poselství žijí. Abd-ru-shin přišel s určitými požadavky a lze poznat, kteří stoupenci tyto požadavky splňují a kteří nikoliv. To je jeden ze způsobů, jak si ověřit, kdo učení pochopil.

Mesiáše Dvorského, údajně reinkarnovaného Abd-ru-shina, jeho stoupenci také považovali za člověka, který jako jediný toto učení pochopil a vykládal správně...

Hnutí Grálu se od Dvorského distancuje. Jeho činnost, kniha i vystupování je v rozporu s myšlenkami Abd-ru-shina.

Má Hnutí Grálu v České republice nějaký majetek?

Nadace vlastní určité objekty, řadu místností a objektů si pronajímáme.

Jak získáváte prostředky?

Vše je založeno na dobrovolnosti. Má-li někdo potřebu dát nám dobrovolný dar, udělá to. Minimum financí plyne z přednáškové činnosti.

Přestože odmítáte existenci členství v Hnutí Grálu, jeho stoupenci se dělí na hledače Pravdy, nositele stříbrného kříže, nositele zlatého kříže a nositele kříže s kamenem na stužce, takže nějaká hierarchie u vás přece jen existuje.

Hledající je člověk, který se zabývá knihou "Ve světle Pravdy", ale ještě nevyslovil prosbu o zpečetění, což je výslovné přiznání se k Poselství Grálu. Je to osobní slib, který skládáte Stvořiteli. Zavazujete se mu, že budete žít tak, jak Stvořitel očekává.

Představuji si dobře, že zpečetění je něco jako křest?

Ne. Obsah křtu není zdaleka tak bohatý, jako obsah obřadu zpečetění a předávání stříbrného kříže. Zpečetění je úkon grálu, který má za cíl pozemsky zviditelnit duchovní dění v člověku. Ten, který je vnitřně uschopněn zpečeťovat, se nazývá učedníkem. Z dvanácti učedníků jsou nyní tři, kteří zprostředkovávají, zpečeťují spojení mezi vámi a Stvořitelem.

Co znamenají ty kříže?

Stříbrný kříž je svědectvím, že jste se přihlásil k našemu učení. O zlatý kříž se nežádá, člověk ho dostává při povolání ke službě Světlu. Jak se k tomu dospěje? Jsme přesvědčeni, že existují inkarnace a že se každý z nás k určitým věcem zavázal již v minulých inkarnacích. Povolání k Službě Světlu má tedy původ v prosbě vyslovené již před vaším narozením. Tuto prosbu, informaci, která je zachována jednou provždy, může vyzvednout někdo z nositelů zlatého kříže, který je na vyšším duchovním stupni vývoje.

A ten nějakým nadpřirozeným způsobem pozná, že jsem ve svém minulém životě poprosila o možnost Služby Světlu?

Možností kontaktu s oním světem je řada a někteří lidé jsou schopni ho navázat.

O nositelích zlatých křížů rozhodují nositelé křížů s kamenem na stužce, tedy kromě jiných i ti tři učedníci, kteří mohou zpečeťovat.

Kdo se může stát nositelem kříže s kamenem na stužce?

Na vrcholu naší duchovní hierarchie stojí Herbert Vollmann, kterého povolal ještě Abd-ru-shin. Další nositelé tohoto kříže a učedníky vybrala Abd-ru-shinova manželka nebo dcera. Po jejich smrti může učedníky a případně i svého nástupce povolávat právě pan Vollmann. Lidé v našem vedení jsou naprosto čistí a bez poklesků.

Předpokládám, že vy jste také nositeli kříže.

Ano, jsme zlatého a stříbrného kříže.

Zastavme se u postavy Abd-ru-shina. Vnímáte tohoto muže jako mesiáše přibližně tak, jako křesťané za mesiáše považují Ježíše Krista?

Ježíš, stejně jako zakladatelé jiných světových náboženství, byl mesiáš. Mesiáš je člověk, který přináší vrcholnou informaci, díky níž je pravá část lidstva uváděna do vyššího stupně duchovního poznání. Abd-ru-shin takovou informaci přinesl prostřednictvím knihy "Ve světle pravdy - Poselství Grálu" a z tohoto hlediska tedy opravdu mesiášem je.

Abd-ru-shin také hlásal, že Němci jsou národem vyvoleným. Psala se třicátá léta a Evropou se šířil nacismus. Nemyslím, že by to byla pouhá shoda náhod.

Povolanost německého národa se často chápe příliš pozemsky, ale jedná se vlastně jen o duchovní kvalitu Němců, kterou bylo nutné nějak označit.

Němci tedy byli duchovně výš než jiné národy či rasy?

Abd-ru-shin ve svých přednáškách zdůrazňoval, že Němci byli povoláni proto, že měli určitou kvalitu ducha stejně jako svého času byly národem povolaným Židé. Povolanost spočívá v tom, že určitý počet lidí v daném národě je v duchovních postojích nejvíce otevřen Pravdě. A jedině takový národ je pak schopen přijmou božího vyslance, mesiáše. Je to tedy duchovní uzpůsobení několika jedinců v daném národě, což se stalo tehdy v Německu, kde v té době byla koncentrace těchto lidí největší a vzniklo tam prostředí vhodné pro příchod Spasitele.

Ale proč zrovna Němci? Podle mě prostě tyto Abd-ru-shinovy teorie dokonale zapadají do dobového konceptu nacismu...

Němci jsou specifičtí, jsou známi pořádkumilovností, mají vyvinutý smysl pro poslušnost, pro poslouchání příkazů... Abd-ru-shin v sobě všechy tyto kvality německého ducha skloubil - byl laskavý, ohleduplý, moudrý a zároveň přísný a spravedlivý. Avšak většina pozemsky schopných Němců, kteří byli duchovně vybaveni a připraveni přijmout Poselství, se k Abd-ru-shinovi nakonec nepřihlásila. Své schopnosti nepoužili k tomu, k čemu jim byly dány.

Můžete jmenovat Němce, kteří byli takto duchovně vybaveni? Z vašich slov bych mohla soudit, že to byl některý z nacistických pohlavárů, třeba Hitler nebo Goebbels.

Tito dva to nebyli, ale jistě to byla řada dalších. Mnoho lidí, kteří vynikli v kultuře, vědě či v náboženství a kteří v sobě nesli kvalitu německého ducha, německého národa.

Abd-ru-shin zemřel, aniž by stačil svůj pozemský úkol mesiáše dokončit, a tak by se prý měl na zemi objevit nový mesiáš.

Abd-ru-shin své poslání dokončil, zanechal nám knihu "Ve světle pravdy". Ale jisté je, že pokud se vývoj lidstva bude pokračovat tak, jak pokračuje, je jisté, že v budoucnu bude Abd-ru-shinovo vědění muset být rozšířeno příchodem dalších vnitřně uschopněných lidí.


Rámeček

Aura

Aura člověka je souhrnem vyzařování, které vzniká spojením hmotných forem, tedy jemnohmotného, astrálního a hrubohmotného těla, s oživujícími energetickými proudy mimohmotného původu. Prstenec vyzařování, nazývaný též ód, není specifický pouze pro lidské bytosti, nýbrž obklopuje veškeré hmotné tvary v přírodě, které svým druhem rozhodují o jeho rozmanité podobě. Aura člověka se tak liší od vyzařování zvířat, rostlin nebo nerostů. Tento prstenec vyzařování tvoří nedílnou součást hmotných schránek, které byly lidskému duchu poskytnuty jako nástroj k jeho vývoji ve hmotnosti. Aura představuje nejenom ochranný obal, ale současně i významnou komunikační vrstvu, jejímž prostřednictvím člověk přijímá vyzařování, která jej obklopují. Barva a charakter prstence vyzařování je v přímém vztahu s vibracemi, jež člověk vytváří svou duchovní i tělesnou činností, to znamená, že je odrazem jeho vnitřního úsilí a zároveň i fyzického zdraví nebo naopak nemoci. Barevné změny, deformace, defekty a další variace ve vzhledu aury mají vysokou výpovědní hodnotu o celé lidské bytosti. Poznatky, které lze z jejího pozorování vyvodit, předstihují svou kompexností a vystižením podstaty jakoukoliv jinou metodu, která doposud sloužila k získávání obdobných informací. Všechny typy pozorovaných odchylek se zakládají na změnách frekvence vyzařování, k nimž dochází nejčastěji pod vlivem patologických procesů, probíhajících v lidském organismu, a dále v důsledku převládajícího duchovního zaměření, které se podstatným způsobem účastní na výstavbě osobnosti, a tím i na celkovém charakteru aury.

Z knihy Marcely Müllerové - Paloučkové a MUDr. Jana Paloučka "Cesta k životu", Dona 1991

konec článku